Self = festival presahov grafického dizajnu, kultúry a spoločnosti.
Tento rok prebehne Self 5.–10. septembra v Batislave v podobe summer–school.
#
Self = festival about overlaps of graphic design, culture and society.
This year it will take a place on 5.–10. of September in Bratislava as a summer–school.

save-your-self

see you soon

x